Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Ebike Brothers Oy (jäljempänä "me" tai "Ebike Brothers") on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja käsittelemään henkilötietoja läpinäkyvästi. Tämä tietosuojaseloste selventää, miten keräämme, käytämme ja suojaamme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Määritelmät:

 • Henkilötiedot: Kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön ("rekisteröity").
 • Käsittely: Henkilötietoihin kohdistuva toimenpide tai toimenpidekokonaisuus, kuten kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, käyttö, luovuttaminen ja hävittäminen.
 • Rekisterinpitäjä: Henkilö tai organisaatio, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Oikeudellinen peruste henkilötietojen käsittelylle

Käsittelemme henkilötietoja seuraavien oikeusperusteiden mukaisesti:

 • Sopimuksen täytäntöönpano: Henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi, kuten tilausten käsittelyssä ja toimituksessa.
 • Suostumus: Käsittelemme tietoja suostumuksen perusteella, esimerkiksi uutiskirjeen lähettämisessä. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.
 • Oikeutettu etu: Käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella, kuten palvelujemme kehittämiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi.
 • Lakisääteinen velvoite: Käsittelemme henkilötietoja noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteitamme, kuten kirjanpito- ja verolakeja.

  Ebike Brothers Oy sitoutuu suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn. Voit rajata tietojesi käyttöä lähettämällä meille viestin osoitteeseen: asiakaspalvelu@ebikebrothers.fi.

  Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Ebike Brothers -verkkokaupan palveluita.

  Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.
  Käytämme tietoja:

  • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
  • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
  • Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
  • Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

  Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

  Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

  Ebike Brothers Oy (Y-tunnus: 2973613-4)
  Automiehenkatu 30
  33840 Tampere

  Rekisterin nimi: Ebike Brothers asiakasrekisteri.

  Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää osoitteesta: asiakaspalvelu@ebikebrothers.fi.

  Rekisterin käyttötarkoitus

  Henkilötietoja käytetään seuraaviin toimintoihin:

  • Asiakkuuden ylläpitämiseen
  • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
  • Ebike Brothersin toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
  • Asiakaskokemuksen parantamiseen
  • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
  • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
  • Väärinkäytösten estämiseen
  • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

  Tietoja käsitellään asiakkaan ja Ebike Brothersin asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

  Rekisterin tietosisältö

  Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

  • Asiakkaan etu- ja sukunimi
  • Osoitetiedot
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Asiakasnumero
  • Sukupuoli
  • Ostohistoria
  • Sähköpyörän tiedot
  • Markkinointilupa tai -kielto
  • Mahdolliset asiakaskyselyn tulokset
  • Muut mahdolliset tiedot, jotka asiakas vapaaehtoisesti luovuttaa esimerkiksi kyselylomakkeella.

  Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisterinpitäjä rekisteröi tiedot Ebike Brothersin asiakaista, jotka käyttäjä itse ilmoittaa ostotapahtuman, takuu- tai palautuslomakkeiden, koeajorekisteröinnin yhteydessä ja sähköpostilla, puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla. ​

  Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyen, toimitusten takaamiseksi, sekä markkinointia varten. Välitämme tietoja luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

  Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöstä myös asiakasta.

  Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

  • Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on sallinut tai tilannut uutiskirjeen.
  • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus.
  • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa.
  • Luotonmyöntäjälle, asiakkaan maksaessa luottoyhtiön osamaksu tai lasku -maksutavalla.
  • Tuotteen toimittajalle, suoratoimitustuotteita tilattaessa.
  • Tullille, tuotteita verottomana ostettaessa.
  • Perintäyhtiöille, laskujen siirtymisessä perintään.
  • Viranomaisille, näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa

  Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  Tietojen säilyttäminen ja suojaus

  Asiakasrekisterin tietoja säilytetään vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää rekisteriselosteen kuvatut käyttötarkoitukset. Joitain tietoja voidaan säilyttää kuitenkin kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeellista, laissa asetettujen velvollisuuksien täyttämiseksi. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään asianmukaisesti ja turvallisesti.

  Asiakkaan pyynnöstä häntä koskevat rekisteritiedot voidaan poistaa Ebike Brothers Oy:n asiakasrekisteristä. Poistotoimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastietoja.

  Lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle mm. seuraaviin tarkoituksiin:

  • Kirjanpitolaki määrittelee tiedoille pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja vai ei.
  • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttämiseen.
  • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen verkkokaupan ja asiakasrekisterin tietokannoista, järjestelmän tietojen, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan varmentamiseksi.

  Asiakastietoihin on pääsy vain Ebike Brothers Oy:n omilla työntekijöillä, ja Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.

  Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Kukin henkilökunnastamme näkee henkilötietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

  Rekisteröityjen oikeudet

  Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet. Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä oikeus saada tiedot kirjallisessa tai sähköisessä muodossa.

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista. Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus vaatia tietojensa poistamista. Ebike Brothers poistaa, korjaa ja täydentää myös oma-aloitteisesti havaitsemiaan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita henkilötietoja.

  Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Lisäksi tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa taikka poistopyynnöstä on epäselvyyttä, yhtiö voi rajoittaa tietoihin pääsyä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttöä tietynlaiseen käsittelyyn, kuten suoramarkkinointiin.

  Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruuttamista suoritettuun käsittelyyn.

  Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä, kirjallisesti tai sähköisesti. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista, minkä takia saatamme joutua kysymään tarkentavia tietoja. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien.

  Jos rekisteröidyn pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan rekisteröidylle kirjallisesti. Ebike Brothers voi kieltäytyä pyynnöstä (kuten tietojen poistamisesta), lakisääteisen velvoitteen tai yhtiön lakisääteisen oikeuden johdosta, kuten esimerkiksi palveluihimme liittyvä velvoite tai vaade.

  Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

  Evästeiden käyttö

  Ebike Brothers käyttää evästeitä ”cookies” ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

  Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15 min - 24 kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

  Hyödynnämme Google Analyticsia, Google Tag Manageria ja Google AdWordsia sivustomme käyttöön sekä myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.

  Tilinhallinnan yksityisyystoimintojen lisäksi markkinoinnin kohdentamiseen käytetyistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkämään kolmannen osapuolen evästeet.

  Tietosuojaselosteen muutokset

  Jatkuvan palveluiden kehityksen ja mahdolliset lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

  Tietosuojaseloste on julkaistu 1.3.2019, ja päivitetty 17.6.2024.

  Versio 1.1

  Toimitusehdot

  Oma tili

  Selaa tuoteryhmiä

  Oma tili

  Ostoskorisi on tyhjä

  Suodata tuotteita

  Toimitusehdot

  Nämä toimitusehdot ovat voimassa 01.02.2019 alkaen.

  Verkkokauppa

  Ebike Brothers Oy (Y-tunnus: 2973613-4. Yhteystiedot: Konalantie 47 A, 00390 Helsinki, 0103400220, asiakaspalvelu@ebikebrothers.fi)

  Kauppa myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille Suomeen ja EU:n alueelle. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

  Tilaaminen

  Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö verkkomaksupalvelussa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

  Maksaminen ja maksutavat

  Verkkokauppamme käyttää turvallista Checkout Finland Oy:n maksupalvelua (Checkout Finland Oy on osa OP Ryhmää) jonka avulla kortinhaltijan henkilöllisyys todennetaan. Yrityksellämme ei ole pääsyä korttitietoihin eikä maksukorttisi tietoja tallenneta järjestelmiimme. Kortinmyöntäjästä riippuen voit tarvita pankkitunnuksia vahvistaaksesi korttimaksun, joten mahdollisissa ongelmatilanteissa ota yhteyttä pankkisi asiakaspalveluun.

  Lisätietoja osoitteesta: https://www.checkout.fi/kulutt...

  Tilaus- ja maksuvahvistus

  Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi, lähetämme sinulle välittömästi sähköpostilla tilausvahvistuksen, josta näkyvät tilaustietosi. Tarkasta aina tilausvahvistuksen sisältö. Jos sinulla on kysyttävää, ota heti yhteys asiakaspalveluumme. Säästä tilausvahvistus mikäli joudut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Asioidessasi asiakaspalvelussa pidä aina mahdollinen asiakasnumerosi ja tilausnumerosi saatavilla. Tarkasta aina, että paketin sisältö täsmää tilausvahvistuksessa olevien tuotteiden kanssa.

  Asiakaspalveluumme saat yhteyden seuraavilla tiedoilla:

  Puhelin: 0103400220

  Sähköposti: asiakaspalvelu@ebikebrothers.fi

  Osoite: Konalantie 47 A, 00390 Helsinki

  Toimitustavat ja -kulut

  Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Esitämme ostoskorissa arvion tulevista toimituskuluista ensisijaisen käytössä olevan toimitustavan mukaan. Tarkat toimituskulut näet valittuasi tilaukselle haluamasi maksu- ja toimitustavat. Käytössä olevat toimitustavat riippuvat ostoskorin sisällöstä ja yhteispainosta. Voit valita kassalla käytössä olevista toimitustavoista sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon jonka yhteydessä tarkka toimituskulu on esitetty.

  Toimitusaika

  Yleisimmät toimitusaikamme Suomeen vaihtelevat tilauksesta ja toimitustavasta riippuen. Poikkeukset toimitusaika-arvioihin on kerrottu, jos ostoskorissa on varastosta loppuneita tuotteita ja ilmoitamme myös mahdollisista viivästyksistä teille välittömästi tilaamisen jälkeen.

  Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Verkkokauppa tiedottaa sivuillaan poikkeavista toimitusajoista.

  Palautusehdot

  Sinulla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa tilauksesi 30 vuorokauden kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Digitaalisissa sisällöissä ja palveluissa sinulta on ennen maksutapahtumaa voitu erikseen pyytää suostumus peruutusoikeudesta luopumiseen, jotta palvelu tai digitaalinen sisältö on voitu toimittaa ennen peruutusoikeuden päättymistä. Peruutusilmoitukseen sinun tulee merkitä nimesi, osoitteesi, tilauspäivä, tuote ja se tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@ebikebrothers.fi tai postitse alla olevaan palautusosoitteeseen. Tuote tulee palauttaa postitse 14 päivän kuluessa peruutusilmoituksesta alkuperäiskunnossa ja alkuperäispakkauksessa avaamattomana ja käyttämättömänä. Tarjoamme ilmaiset palautukset, toimitamme tilauksen yhteydessä palautuspaperit ja peruutusilmoituksen, jotta palauttaminen olisi mahdollisimman helppoa. Liitä kopio peruutusilmoituksesta tuotepalautuksen yhteyteen. Mikäli tuotetta on käytetty, pidätämme oikeuden laskuttaa arvonalennuksesta.Jos haluat palauttaa tai vaihtaa tuotteita tarkistusajan jälkeen, ole suoraan yhteydessä meihin. Palauttaessasi toimitetun tilauksen, liitä siihen mukaan nimesi ja yhteystietosi sekä tilinumerosi rahojen palautusta varten. Palautamme maksamasi summan kokonaisuudessaan 14 päivän kuluessa peruutusilmoituksen saapumisesta, mikäli tuote on palautettu tai se on todistettavasti annettu postin kuljetettavaksi palautusosoitteeseen.

  Lunastamaton paketti

  Lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamatta jätetystä paketista, josta ei ole tehty erillistä peruutusilmoitusta, perimme toimituskustannukset.

  Ongelmatilanteet

  Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa kirjallisesti Peruutusoikeus ja palautusehdot -kohdassa mainittuun osoitteeseen tai soittamalla yhteystiedoissa mainittuun puhelinnumeroon. Jos paketti on selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, teidän täytyy tehdä välittömästi asiasta reklamaatio valitsemanne toimitustavan kuljetusyhtiölle.

  Ostoskoriin käytetyt lahjakortit

  Suosituimmat haut